Мултитаблети за одржување на водата во базените, Пакување 1kg.

 

Рина антикалк – средство против таложење на бигор во водата во базените, Пакување 1l.

 

Натриум хипохлорит – течен хлор за дезинфекција на водата во базените, Пакување 6kg.

 

pH минус – средство за намалување на pH вредноста на водата во базените, Пакување 5l.

 

Ринацид Д – средство за спречување појава и раст на алги во водата во базените, Пакување 1l. 

Рина Пулфлок – флокулант за нечистотии во водата во базените, Пакување 1l.

 

Натриум хипохлорит – течен хлор за дезинфекција на водата во базените, Пакување 12kg.

 

pH минус – средство за намалување на pH вредноста на водата во базените, Пакување 10l.