Хидрос

Хидрос Дооел од Скопје постои и работи од 1991 година во областа на хемиската индустрија.
Фирмата се занимава со производство, увоз - извоз, трговија и услуги во хемиската индустрија и тоа:
• На полето на базна хемија;
• Наменска хемија;
• Хемиски третман и одржување на водата во базените;
• Средства за хигиена во домаќинството и индустријата, како и
• Продажба на разни други хемикалии според потребите и барањата на клиентите.

Прочитај повеќе